Calendar Creștin Ortodox

noiembrie 2019


1 V Sf. doctori fără de arginți Cosma și Damian; Cuv. David din Evvia; Sf. Mc. Elena din Sinope (Post. Nu se fac nunți)
2 S Sf. Mc. Anempodist, Achindin, Pigasie, Aftonie, Elpifidor și Agapie; Sf. Gavriil Mărt., cel Nebun pentru Hristos (Pomenirea morților - Moşii de toamnă)
3 D Așezarea moaștelor Sf. M. Mc. Gheorghe în Lida; Sf. Mc. Achepsima ep., Iosif pr. și Aitala diac.
Duminica a XXII-a după Rusalii (Bogatul nemilostiv și săracul Lazăr); Ap. Galateni VI, 11-18; Ev. Luca XVI, 19-31; glas 3, voscr. 9
4 L Sf. Cuv. Gheorghe Mărt. din Drama; Sf. Cuv. Ioanichie cel Mare; Sf. Sfințit Mc. Nicandru, ep. Mirelor; Sf. Mc. Ermeu, pr.
5 M Sf. Ier. Grigorie, arhiep. Alexandriei; Sf. Mc. Galaction, Epistimia și Silvan
6 M Sf. Pavel Mărt., patr. Constantinopolului; Sf. Cuv. Luca din Sicilia; Sf. Varlaam Hutinski (Post. Nu se fac nunți)
7 J Sf. 33 de Mc. din Melitina; Sf. Cuv. Lazăr din Muntele Galision
8 V †) Soborul Sf. Arh. Mihail și Gavriil și al tuturor cereștilor puteri (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți)
9 S Sf. Mc. Onisifor și Porfirie; Sf. Mc. Claudiu, Castor, Sempronian și Nicostrat; Sf. Cuv. Matrona și Teoctista; †) Sf. Ier. Nectarie Taumaturgul de la Eghina; Sf. Simeon Metafrast; Cuv. Eftimie chelarul, Neofit Docheiaritul și Varnavas Docheiaritul; Sf. Cuv. Ioan Colov
10 D Sf. Ap. Olimp, Erast, Sosipatru, Rodion, Terțiu și Cvart; Sf. Mc. Orest; Sf. Arsenie Capadocianul
Duminica a XXV-a după Rusalii (Pilda samarineanului milostiv); Ap. Efeseni IV, 1-7; Ev. Luca X, 25-37; glas 4, voscr. 10
11 L † Sf. M. Mc. Mina; Sf. Mc. Victor, Vichentie și Ștefanida; Sf. Cuv. Teodor Studitul; Sf. Ștefan de la Decani, regele Serbiei
12 M †) Sf. Martiri și Mărt. Năsăudeni: Atanasie Todoran din Bichigiu, Vasile din Mocod, Grigorie din Zagra și Vasile din Telciu; Sf. Ier. Ioan cel Milostiv, patr. Alexandriei; Sf. Cuv. Nil Pustnicul și Nil Athonitul
13 M †) Sf. Ier. Ioan Gură de Aur, arhiep. Constantinopolului și mama sa, Sf. Antuza; Sf. Cuv. Damaschin (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți)
14 J Sf. Ier. Grigorie Palama, arhiep. Tesalonicului; Sf. Ap. Filip (Lăsatul secului pentru Postul Nașterii Domnului)
15 V †) Sf. Cuv. Paisie de la Neamț; Sf. Mc. Aviv, diac., Gurie și Samona (Începutul Postului Nașterii Domnului) (Post. Nu se fac nunți)
16 S Sf. Ap. și Ev. Matei (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți)
17 D Sf. Ier. Grigorie Taumaturgul, ep. Neocezareei Pontului și Ghenadie, patr. Constantinopolului; Sf. Cuv. Lazăr Zugravul și Zaharia (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți)
Duminica a XXVI-a după Rusalii (Pilda bogatului căruia i-a rodit țarina); Ap. Efeseni V, 9-19; Ev. Luca XII, 16-21; glas 5, voscr. 11
18 L Sf. Mc. Platon, Roman, diac. și Zaheu diac. (Post. Nu se fac nunți)
19 M Sf. Mc. Varlaam; Sf. Prooroc Avdie; Sf. Ier. Filaret, mitr. Moscovei și Kolomnei (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți)
20 M †) Sf. Cuv. Grigorie Decapolitul; Înainte-prăznuirea Intrării în Biserică a M. D.; Sf. Ier. Proclu, patr. Constantinopolului; Sf. Mc. Dasie (Post. Nu se fac nunți)
21 J (†) Intrarea în Biserică a M. D. (Vovidenia) (Dezlegare la pește. Nu se fac nunți)
22 V Sf. Ap. Filimon, Arhip și Onisim; Sf. Mc. Cecilia (Post. Nu se fac nunți)
23 S † Sf. Cuv. Antonie de la Iezerul Vâlcii; Sf. Ier. Amfilohie, ep. Iconiei și Grigorie, ep. Acragandiei (Dezlegare la pește. Nu se fac nunți)
24 D Sf. Sfințiți Mc. Clement, ep. Romei și Petru, ep. Alexandriei (Dezlegare la pește. Nu se fac nunți)
Duminica a XXX-a după Rusalii (Dregătorul bogat - păzirea poruncilor); Ap. Coloseni III, 12-16; Ev. Luca XVIII, 18-27; glas 6, voscr. 1
25 L † Sf. M. Mc. Ecaterina; Sf. M. Mc. Mercurie; Odovania Praznicului Intrării în Biserică a M. D. (Dezlegare la pește. Nu se fac nunți)
26 M Sf. Cuv. Alipie Stâlpnicul, Nicon și Stelian Paflagonul (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți)
27 M Sf. M. Mc. Iacob Persul; Sf. Cuv. Natanail și Pinufrie (Post. Nu se fac nunți)
28 J Sf. Mc. Irinarh; Sf. Cuv. Mc. Ștefan cel Nou; Sf. Teodor, arhiep. de Rostov (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți)
29 V Sf. Mc. Paramon, Filumen și Valerian; Sf. Cuv. Acachie și Pitirun; Noul Sfințit Mc. Filumen (Post. Nu se fac nunți)
30 S †) Sf. Ap. Andrei, cel Întâi Chemat, Ocrotitorul României; † Sf. Ier. Andrei Șaguna, mitr. Transilvaniei; Sf. Ier. Frumentie, ep. Etiopiei (Dezlegare la pește. Nu se fac nunți)