Calendar Creștin Ortodox

aprilie 2020


1 M Sf. Cuv. Macarie Mărt.; Sf. Cuv. Maria Egipteanca; Sf. Mc. Gherontie; Sf. Varsanufie de la Optina (Denia Canonului cel Mare) (Post. Nu se fac nunți)
2 J Sf. Mc. Amfian și Edesie; Sf. Cuv. Tit, făcătorul de minuni (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți)
3 V Sf. Mc. Elpidifor; Sf. Cuv. Nichita Mărt. și Ilirie (Denia Acatistului Bunei Vestiri) (Post. Nu se fac nunți)
4 S Sf. Cuv. Teona, arhiep. Tesalonicului; Sf. Cuv. Zosima, Platon, Gheorghe de la Maleon și Iosif, imnograful (Sâmbăta a V-a din Post - Pomenirea morților) (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți)
5 D Sf. Cuv. Teodora din Tesalonic; Sf. Mc. Teodul, Agatopod, Diodor, Nichifor, Serapion, Claudie, Victorin și cei împreună cu el (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți)
Duminica a V-a din Post (a Cuv. Maria Egipteanca); Ap. Evrei IX, 11-14; Galateni III, 23-29; Ev. Marcu X, 32-45; Luca VII, 36-50; glas 1, voscr. 9
6 L Sf. Sfințit Mc. Irineu, ep. de Sirmium; Sf. Ier. Eutihie, patr. Constantinopolului; Sf. Cuv. Platonida și Grigorie Sinaitul (Post. Nu se fac nunți)
7 M Sf. Ier. Gheorghe Mărt., ep. Mitilenei; Sf. Mc. Caliopie și Achilina; Sf. Ier. Tihon, patr. Moscovei și al Întregii Rusii (Post. Nu se fac nunți)
8 M Sf. Ap. Agav, Ruf, Irodion, Asincrit, Flegon și Ermis; Sf. Ier. Celestin, ep. Romei (Post. Nu se fac nunți)
9 J Sf. Cuv. Vadim, arhim.; Sf. Mc. Eupsihie din Cezareea Capadociei (Post. Nu se fac nunți)
10 V Sf. Mc. Maxim, African, Macarie, Dima, Pompie și Terentie (Post. Nu se fac nunți)
11 S †) Sf. Ier. Calinic de la Cernica, ep. Râmnicului; Sf. Sfințit Mc. Antipa, ep. Pergamului Asiei (Sâmbăta lui Lazăr - Pomenirea morților) (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți)
12 D (Denia Sf. și Marii Luni) (Dezlegare la pește. Nu se fac nunți)
(†) Intrarea Domnului în Ierusalim (Duminica a VI-a din Post - a Floriilor); Ap. Filipeni IV, 4-9; Ev. Ioan XII, 1-18
13 L Sf. și Marea Luni; Sf. Sfințit Mc. Artemon, pr. din Laodiceea; Sf. Mc. Elefterie Persul (Denia Sf. și Marii Marți) (Numai seara, pâine și apă. Nu se fac nunți)
14 M Sf. și Marea Marți; †) Sf. Ier. Pahomie de la Gledin, ep. Romanului; Sf. Mc. Tomaida; Sf. Ier. Martin Mărt., ep. Romei (Denia Sf. și Marii Miercuri) (Numai seara, pâine și apă. Nu se fac nunți)
15 M Sf. și Marea Miercuri; Sf. Ap. Pud, Trofim și Aristarh; Sf. Mc. Crescent, Vasilisa și Anastasia (Denia Sf. și Marii Joi) (Numai seara, pâine și apă. Nu se fac nunți)
16 J Sf. și Marea Joi; Sf. Mc. fecioare Agapia, Irina și Hionia (Pomenirea morților - Denia celor 12 Evanghelii, a Sf. și Marii Vineri) (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți)
17 V Sf. și Marea Vineri - Scoaterea Sf. Aer; Sf. Mc. Adrian; Sf. Sfințit Mc. Simeon, ep. Persiei; Sf. Ier. Acachie, ep. Melitinei Armeniei; Descoperirea moaștelor Sf. Alexandru din Svir; Sf. Macarie Notara, ep. Corintului (Denia Prohodului Domnului, a Sf. și Marii Sâmbete) (Zi aliturgică) (Post negru. Nu se fac nunți)
18 S Sf. și Marea Sâmbătă; Sf. Cuv. Ioan, ucenicul Sf. Grigorie Decapolitul; Sf. Ier. Cosma Mărt., ep. Calcedonului; Sf. Mc Ioan din Ianina; Sf. Ier. Ioan, arhiep. Antiohiei (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți)
19 D (Nu se fac nunți)
(†) Învierea Domnului (Sfintele Paști); Ap. Fapte I, 1-8; Ev. Ioan I, 1-17
20 L (†) A doua zi de Paști (Mărturia lui Ioan Botezătorul); † Sf. Ier. Teotim, ep. Tomisului; Sf. Cuv. Teodor Trihina, Atanasie și Ioasaf; Sf. Ap. Zaheu; Sf. Anastasie Sinaitul, patr. Antiohiei (Nu se fac nunți)
21 M (†) A treia zi de Paști (Drumul spre Emaus); Sf. Mc. Alexandra, împ.; Sf. Sfințit Mc. Ianuarie, ep. de Benevent; Sf. Mc. Teodor din Perga (Nu se fac nunți)
22 M Sf. Cuv. Anania din Creta; Cuv. Vitalie Monahul; Sf. Ier. Teodor Sicheotul, ep. Anastasiopolei; Sf. Ap. Natanael (Harți. Nu se fac nunți)
23 J †) Sf. M. Mc. Gheorghe, Purtătorul de biruință; Sf. Mc. Valerie (Nu se fac nunți)
24 V †) Izvorul Tămăduirii; Sf. Mc. Valentin și Pasicrat din Durostorum; †) Sf. Ier. Mărt. Ilie Iorest, Sava Brancovici și Simion Ștefan, mitr. Transilvaniei; Sf. Ier. Iosif Mărt. din Maramureș; Sf. Mc. Sava Stratilat; Sf. Cuv. Elisabeta; Cuv. Xenofon Ctitorul (Harți. Nu se fac nunți)
25 S †) Sf. Cuv. Vasile de la Poiana Mărului; Sf. Ap. și Ev. Marcu (Nu se fac nunți)
26 D Sf. Sfințit Mc. Vasilevs, ep. Amasiei; Sf. Cuv. Glafira; Sf. Mc. Chiril, Chindeu și Tasie din Axiopolis (Cernavodă)
Duminica a II-a după Paști (a Sf. Ap. Toma); Ap. Fapte V, 12-20; Ev. Ioan XX, 19-31; glas 1, voscr. 1
27 L Sf. Sfințit Mc. Simeon, ruda Domnului, ep. Ierusalimului; Sf. Ap. Zinon, Marcu și Aristarh
28 M Sf. Mc. Maxim, Cvintilian și Dadas din Ozovia; Sf. Ap. Iason și Sosipatru
29 M Sf. 9 Mc. din Cizic; Sf. Cuv. Memnon, făcătorul de minuni; Sf. Nectarie de la Optina; Sf. Ier. Vasile de Ostrog (Dezlegare la pește. Nu se fac nunți)
30 J Sf. Arghira; Sf. Ier. Donat, ep. Evriei; Sf. Ap. Iacob al lui Zevedeu, fratele Sf. Ap. și Ev. Ioan; Sf. Ignatie Briancianinov