Predici


Predică la Duminica a III-a a Sfîntului şi Marelui Post ( a Sfintei Cruci )

  Despre valoarea sufletului   …Ce va folosi omul de va dobîndi lumea toată şi îşi va pierde sufletul său? Sau ce va da omul, în schimb, pentru sufletul său? (Marcu 8, 36-37) Iubiţi credincioşi, În predica Sfintei Evanghelii de astăzi vom vorbi, pe cît ne va lumina Preabunul Dumnezeu, despre cinstea omului şi despre valoarea sufletului omenesc. Iată ce spune Mîntuitorul: Ce va folosi omul de ar...

Detalii


PREDICA LA BUNAVESTIRE

 Iată, vei lua în pîntece şi vei naşte Fiu şi vei chema numele lui Iisus (Luca 1, 31) Iubiţi credincioşi,Astăzi răsună glas de bucurie în tot pămîntul. Astăzi Arhanghelul Gavriil îi vesteşte Fecioarei Maria că va lua în pîntece şi va naşte în lume pe Fiul lui Dumnezeu, mîntuirea întregului neam omenesc. Ziua de astăzi este mai sfîntă şi mai veselitoare decît toate zilele veacurilor, căci...

Detalii


Predică la Duminica întîi a Sfîntului şi Marelui Post ( a Ortodoxiei ) Despre cinstirea Sfintelor Icoane

Şi vei face doi heruvimi de aur turnat şi îi vei pune pe ei de amîndouă laturile acoperămîntului împăcării. Mă voi face cunoscut ţie de acolo şi îţi voi grăi între cei doi heruvimi (Ieşire 25, 18-22) Iubiţi credincioşi, Biserica lui Hristos dreptmăritoare prăznuieşte astăzi un mare aşezămînt apostolesc şi sobornicesc, anume cultul sfintelor icoane. Acesta s-a aşezat prin hotărîrea Sfîntului şi marelui Sinod Ecumenic al...

Detalii


Predică la Duminica a XXXIV-a după Rusalii

( a Fiului Risipitor ) Despre adevărata pocăinţă şi despre milostivirea lui Dumnezeu   Scula-mă-voi şi mă voi duce la tatăl meu, şi-i voi spune: Tată, am greşit la cer şi înaintea ta (Luca 15, 18) Iubiţi credincioşi, În Sfînta Scriptură Dumnezeu se numeşte “Tată al milostivirii” (II Corinteni 1, 3), pentru că pururea Se milostiveşte faţă de cei păcătoşi care se întorc din toată inima...

Detalii


Predică la Duminica a XXXIII-a după Rusalii

Voi sînteţi cei ce vă faceţi pe voi drepţi înaintea oamenilor, dar Dumnezeu cunoaşte inimile voastre; căci ceea ce la oameni este înalt, urîciune este înaintea lui Dumnezeu (Luca 16, 15) Iubiţi credincioşi, În multe locuri ale Sfintei Scripturi se arată cît de mare, cît de păgubitoare de suflet şi cît de urîtă de Dumnezeu este patima mîndriei, dar nu puţin se poate cunoaşte răutatea...

Detalii


Predică la Duminica a XVII-a după Rusalii

  O, femeie, mare este credinţa ta! Fie ţie după cum voieşti (Matei 15, 28) Iubiţi credincioşi, Credinţa cea mare şi stăruitoare a femeii cananeence a fost arătată şi lăudată nu de un prooroc, apostol, ierarh sau dascăl al Bisericii lui Hristos, ci de Însuşi Domnul şi Mîntuitorul nostru Iisus Hristos, ştiutorul inimilor omeneşti (Matei 9, 2-4; Marcu 2, 6-8). El laudă în faţa poporului credinţa...

Detalii


Duminica a XVI-a dupa Rusalii

Dumnezeu creaza inegalitatea pentru ca este frumoasa, dar omul nu-si da seama de frumusetea ei. Dumnezeu creaza inegalitatea din iubire, care ea insasi creste si se hraneste din inegalitate – dar oamenii nu vad iubirea din ea. Orbenia se razvrateste impotriva vederii, nebunia impotrivii intelepciunii, raul impotriva binelui, uratul impotriva frumosului, ura impotriva dragostei. Adam si Eva s-au dat pe mana Satanei ca sa ajunga...

Detalii


Predica la duminica a XXXII-a dupa Rusalii

O adîncul bogăţiei şi înţelepciunii şi al ştiinţei lui Dumnezeu! Cît sînt de necercetate judecăţile Lui şi cît de nepătrunse căile Lui! (Romani 11, 33) Iubiţi credincioşi, Una din însuşirile cele nemărginite ale lui Dumnezeu este atotştiinţa Sa, prin care toate le ştie şi de toate poartă grijă. Această ştiinţă atotcuprinzătoare nimiceşte ştiinţa şi înţelepciunea oamenilor (Iov 5, 12-13; Pilde 19, 21). În Sfînta Evanghelie...

Detalii


Predica la Sfintii Trei Ierarhi

Inceputul intelepciunii este frica de Dumnezeu si priceperea este stiinta Celui Sfint (Pilde 9, 10) Iubiti credinciosi, Cu mila si cu indurarea Preabunului nostru Dumnezeu Cel in Treime inchinat si marit, am ajuns si in anul acesta la praznuirea marilor ierarhi: Vasile cel Mare, Grigorie Cuvintatorul de Dumnezeu si Ioan Gura de Aur. De aceea ne-am adunat astazi la Sfinta Biserica pentru a cinsti dupa cuviinta...

Detalii


Predica la Izvorul Tamaduirii

Maica Domnului este Izvorul Apei vieţii.   Dreptmăritori creştini,   Astăzi este sărbătoarea luminată numită „Izvorul Tămăduirii”. Această sărbătoare dedicată Maicii Domnului este strâns legată de sărbătoarea Învierii. Este foarte importantă, întrucât ne arată poziţia şi rolul Maicii Domnului în lucrarea mântuirii. Odată cu primul Paşte, Maica durerii devine Maica bucuriei sfinte, care răspândeşte pretutindeni sămânţa vieţii şi a învierii. Sărbătoarea de astăzi ne aminteşte...

Detalii


Pagina 1 din 3123